Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย [จบ] [ซีรีส์เกาหลี]

คะแนน : 3.9

ประเทศ : เกาหลี

ปีที่ฉาย : 2018

ประเภท : ซีรีส์ ย้อนยุค เกาหลีพากย์ไทย โรแมนติก

ช่วงปี ค.ศ.1374 โครยอภายใต้การปกครองของพระเจ้าคงมิน เต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองและการถูกรุกรานจากต่างชาติ สถานการณ์ต่าง ๆ ยิ่งเลวร้ายลง เมื่อพระมเหสีโนกุก พระชายาของพระเจ้าคงมินสิ้นพระชนม์ พระองค์เสียพระทัยมาก ทรงละเลยหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองและให้ความสำคัญกับการสร้างศาลให้แก่พระชายาเท่านั้น ทำให้เหล่าขุนนางและประชาชนต่างเฝ้าฝันถึงการก่อตั้งสร้างราชวงศ์ใหม่ 

ชองโดจอน (โชแจ-ฮยอน) ขุนนางในวังหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยุคแห่งความยากเข็ญ และสร้างโครยอขึ้นมาใหม่ จึงได้ร่วมมือกันกับ ลีซอง-กเย (ยูดงกึน) ซึ่งเป็นแม่ทัพระดับสูง วางแผนการเข้ายึดอำนาจ โค่นล้มตระกูลขุนนางเก่า แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย มีทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุน แต่ในที่สุด ประวัติศาสตร์ 500 ปีของโครยอก็ถูกทำลายลง และก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ นามว่า ราชวงศ์โชซอน โดยมีซอง-กเยขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็น พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งโชซอน

พระเจ้าแทโจได้มอบอำนาจด้านการปกครองให้ชองโดจอน ทำให้เขากลายเป็นผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลมากที่สุด เขาเริ่มวางรากฐานโดยเน้นไปที่อุดมการณ์ ขนบธรรมเนียม และกฏหมายการปกครองโชซอน 

ชองโดจอนวางระบบการเมืองและกฏหมายของราชวงศ์ นำลัทธิขงจื้อมาเป็นศาสนาประจำชาติ ย้ายเมืองหลวงจากเมืองไคซอง ไปที่เมืองฮันยาง (ปัจจุบันคือกรุงโซล) และเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ รวมถึงเขียนกฏหมายขึ้นมาเพื่อเป็นกฏหมายสูงสุดของโชซอน เขาตัดสินใจตั้งชื่อพระราชวังแต่ละแห่ง ทำการปลดปล่อยทาสจำนวนมาก และประกาศใช้นโยบายปฏิรูปที่ดิน หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแทโจให้เป็นอัครมหาเสนาบดีคนแรกแห่งราชวงศ์โชซอน 

แต่จากนโยบายต่าง ๆ ของชองโดจอนนี้เอง นำมาซึ่งความขัดแย้งกับ ลีบังวอน (อันแจโม) บุตรชายของพระเจ้าแทโจ เพราะชองโดจอนต้องการให้โชซอนปกครองโดยอัครเสนาบดี มีกษัตริย์สนับสนุน ในขณะที่ ลีบังวอน ต้องการสร้างระบบการปกครองโดยตรงจากกษัตริย์ ทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักดีถึงความเกลียดชังจากอีกฝ่ายและพร้อมที่จะปะทะกันตลอดเวลา

ด้วยความที่ลีบังวอนผิดหวังจากการแต่งตั้งองค์รัชทายาทและมีความเห็นทางการปกครองขัดแย้งกับชองโดจอน ทำให้เขาวางแผนลอบสังหารชองโดจอนจนเสียชีวิต ในปี 1398 และลอบปลงพระชนม์องค์ชายอึยอันซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทในขณะนั้น กลายเป็นเหตุการณ์จลาจลที่รู้จักในชื่อ "เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย” ทำให้พระเจ้าแทโจทรงสละราชบัลลังก์เพื่อยุติเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นลีบังวอนก็สถาปนาพระองค์เองเป็นองค์รัชทายาท ซึ่งต่อมากลายเป็นพระเจ้าแทจง กษัตริย์ลำดับที่สามแห่งราชวงศ์โชซอน

ติดตามชมเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของขุนนางธรรมดาคนหนึ่งที่กลายมาเป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการสั่นคลอนบัลลังก์โครยอ และสร้างปฐมกษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์ใหม่ นามว่า “โชซอน” ได้ในซีรีส์เกาหลีชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ 

ตอนของ "Jeong DoJeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย [จบ]"

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 01

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 02

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 03

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 04

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 05

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 06

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 07

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 08

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 09

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 10

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 11

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 12

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 13

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 14

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 15

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 16

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 17

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 18

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 19

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 20

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 21

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 22

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 23

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 24

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 25

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 26

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 27

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 28

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 29

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 30

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 31

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 32

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 33

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 34

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 35

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 36

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 37

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 38

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 39

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 40

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 41

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 42

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 43

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 44

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 45

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 46

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 47

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 48

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 49

ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐมกษัตริย์ Jeong DoJeon ตอนที่ 50 [จบ]

ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...