ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย [จบ] [ซีรีส์จีน]
ผ้า...ทอชีวิต ซีรีย์จีนที่สะท้อนถึงศิลปะการทอผ้า การใช้สี และการถักทอไว้อย่างสวยงามให้ผู้ชมได้ชื่นชม และเห็นคุณค่าของการถักทอผ้าของแต่ละชนชาติ และชาติพันธุ์ รวมไปถึงความโอบอ้อมอารีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งได้ และสอนวิชาในคนรุ่นหลังได้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง เรื่องราวของ หวงเฉี่ยวเอ๋อ เด็กหญิงกำพร้าที่ทำงานเป็นสาวทอผ้าจนได้เข้าไปทำงาน พบเจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งความรักกับองครักษ์หนุ่ม หลินมู่เฟย เพื่อนสมัยเด็กอย่างฟางหนิง องค์หญิงเอาแต่พระทัยเจ้าเจียอี้ การแก่งแย่งชิงดีในวังหลังและในหางหนี่เก๋อ มิตรภาพในหมู่เพื่อน การศึกสงครามระหว่างต้าซ่งกับมองโกล
ตอนของ "ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 1-36 พากย์ไทย [จบ]"

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 01

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 02

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 03

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 04

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 05

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 06

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 07

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 08

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 09

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 10

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 11

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 12

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 13

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 14

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 15

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 16

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 17

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 18

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 19

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 20

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 21

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 22

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 23

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 24

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 25

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 26

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 27

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 28

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 29

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 30

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 31

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 32

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 33

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 34

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 35

ผ้าทอชีวิต Clothing the World ตอนที่ 36 [จบ]

ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...