Poong the Joseon Psychiatrist (2022) ซับไทย ตอนที่ 1-2 [ยังไม่จบ] [ซีรีส์เกาหลี]
เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม โดยซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของ ยูเซพุง จิตแพทย์ผู้เกรียงไกรและเก่งกาจในยุคโชซอน
ตอนของ "Poong the Joseon Psychiatrist (2022) ซับไทย ตอนที่ 1-2 [ยังไม่จบ]"
ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...